XXVII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych oraz XXXII Konfrencja Taksonomiczna


XXVII Konferencja Naukowa

Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych

oraz

XXXII Konfrencja Taksonomiczna

Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

SKAD 2018

Ciechocinek, 9 – 12 września 2018 r.

 

Miejsce konferencji:

Hotel Austeria***

Ciechocinek, ul. Bema 32

http://www.hotelausteria.pl/

 

Pobierz ulotkę konferencyjną (pdf)Organizatorzy:

Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych

Polskiego Towarzystwa Statystycznego

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

 


Komitet Naukowy Konferencji:

Przewodniczący

Prof. dr hab. Józef Pociecha

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Członkowie

Dr hab. Grażyna Dehnel, prof. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG Uniwersytet Gdański

Dr hab. Barbara Pawełek, prof. UEK Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Andrzej Sokołowski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Marek Walesiak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Komitet Organizacyjny Konferencji:

email: skad2018@wsb.torun.pl


Przewodniczący

Prof. dr hab. Tadeusz Kufel

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

tadeusz.kufel@umk.plSekretarze

Dr Marcin Błażejowski Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

marcin.blazejowski@wsb.torun.pl

Dr Paweł Kufel Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

pawel.kufel@wsb.torun.pl

 

 

Cel konferencji

Zasadniczym celem konferencji SKAD jest prezentacja osiągnięć i wymiana doświadczeń z zakresu teoretycznych i aplikacyjnych zagadnień klasyfikacji i analizy danych. Konferencja stanowi coroczne forum służące podsumowaniu obecnego stanu wiedzy, przedstawieniu i promocji dokonań nowatorskich oraz wskazaniu kierunków dalszych prac i badań.
Organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji zarówno przedstawicieli środowisk akademickich, jak i specjalistów z innych środowisk zawodowych. Konferencja stanowić będzie doskonałą okazję do integracji osób z różnych ośrodków zajmujących się metodologią i zastosowaniami metod klasyfikacji
i analizy danych.


Zakres tematyczny konferencji

Teoria:

 • Taksonomia
 • Analiza dyskryminacyjna
 • Metody porządkowania liniowego
 • Metody statystycznej analizy wielowymiarowej
 • Metody analizy zmiennych ciągłych
 • Metody analizy zmiennych dyskretnych
 • Metody analizy danych symbolicznych
 • Metody graficzne

Zastosowania:

 • Analiza danych finansowych
 • Analiza danych marketingowych
 • Analiza danych przestrzennych
 • Inne zastosowania analizy danych (medycyna, psychologia, archeologia, itd.)
 • Aplikacje komputerowe metod statystycznych

 

Opłata konferencyjna:

Opłata konferencyjna wynosi 1400,00 zł (pokój dwuosobowy) lub 1600,00 zł (pokój jednoosobowy) i zawiera koszt uczestnictwa w konferencji, materiały konferencyjne, zakwaterowanie, wyżywienie i imprezy towarzyszące.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31a Bank Pekao SA 88 1240 6478 1111 0000 4948 4546 z dopiskiem: SKAD2018 – Imię i Nazwisko Uczestnika.

 

Ważne terminy i informacje:

 • Termin zgłoszenia uczestnictwa wraz ze streszczeniem referatu: do 14 maja 2018 r.

 • Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie konferencji: http://skad2018.wsb.torun.pl

 • Kwalifikacja referatów do wygłoszenia albo sesji posterowej: do 17 czerwca 2018 r.

 • Termin wniesienia opłaty konferencyjnej: do 17 czerwca 2018 r.

 • Termin nadsyłania tekstów artykułów do publikacji w Taksonomii: 14 października 2018 r.
Obrazek strony domowej Konferencji

Szczegóły KonferencjiCreative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Polityka prywatności